Du thuyền

- Đây là dịch vụ đặc biệt chúng tôi cung cấp để cho quý vị sống trong sang trọng và tận hưởng những giây phút thật đặc biệt với việc đi trên chiếc du thuyền quanh hồ Tuyền Lâm trong khí trời tuyệt đẹp